مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی

مدیریت گروه صنعتی کثیر جهت خدمت به هموطنان گرامی و مشارکت در امور خیریه اقدام به تاسیس مدرسه جهت اقشار محروم در شهرستان کاشان نموده است .

مسئولیت اجتماعی مسئولیت اجتماعی مسئولیت اجتماعی مسئولیت اجتماعی مسئولیت اجتماعی مسئولیت اجتماعی