استاندارد ها

استاندارد ها

کلیه محصولات گروه صنعتی کثیر با استاندارد EURO 4 عرضه می گردد.