استاندارد ها

استاندارد ها

کلیه محصولات گروه صنعتی کثیر با استاندارد EURO 3 عرضه می گردد.