گروه صنعتی کثیر

گروه صنعتی کثیر

آغاز همکاری مشترک ایران و هندوستان. به زودی محصولات شرکت هیرو هند توسط گروه صنعتی کثیر در ایران عرضه می گردد.

گروه صنعتی کثیر