همکاری مشترک ایران و هند

همکاری مشترک ایران و هند

آغاز همکاری مشترک ایران و هندوستان. به زودی محصولات شرکت هیرو هند توسط گروه صنعتی کثیر در ایران عرضه می گردد.

" کلیه محصولات با استاندارد EURO 4 و بالاترین کیفیت "

همکاری مشترک ایران و هند