توقف شماره گذاری موتورسیکلت های بنزینی

توقف شماره گذاری موتورسیکلت های بنزینی

طبق اعلام پلیس راهور ناجا و بر اساس ماده2 قانون هوای پاک و مصوبه هیئت وزیران شماره گذاری موتورسیکلتهای بنزینی منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت خواهد بود لذا از تاریخ 97/08/25 نسبت به توقف شماره گذاری کلیه محصولات تولیدی(به غیر از موتورسیکلت های برقی) اقدام گردیده است.

توقف شماره گذاری موتورسیکلت های بنزینی