افتتاحیه نمایشگاه

افتتاحیه نمایشگاه

در مورخ سه شنبه 1398/03/21 نمایشگاه صنعتی گروه صنعتی کثیر نماینده انحصاری شرکت هیرو هندوستان بزرگترین تولید کننده موتورسیکلت در دنیا با حضور انبوه نمایندگان موتورسیکلت ایران در خیابان ولیعصر تهران افتتاح گردید.

افتتاحیه نمایشگاه